Instrukcja dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, otrzymujących płatności przelewem - według stanu prawnego na rok 2011.

Gratulacje! Skoro czytasz ten tekst to znaczy, że na Twoim koncie pojawiła się pierwsza płatność od firmy Google, a Ty chcesz spać spokojnie i prawidłowo rozliczyć się z tego dochodu w swoim Urzędzie Skarbowym.

Instrukcja

W większości urzędów skarbowych w Polsce, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rozliczają się z dochodów uzyskanych w programie Google AdSense tak jak z dochodów z tytułu umowy zlecenia. Ja sam tak robiłem, konsultowałem to w swoim urzędzie i choć przepisy nie nadążają za obywatelami, to właśnie pod umowę zlecenie zostało to podciągnięte, a mój sposób rozliczania został uznany za prawidłowy.

Pamiętaj jednak, że ta instrukcja nie jest żadną oficjalną wykładnią prawa, opracowałem ją na podstawie własnych i cudzych doświadczeń, oraz szczegółowej interpretacji prawnej zamieszczonej w książce "Google AdSense".

Ogólne zasady

  • Rozliczenie prowadzi się według druku PIT-53, pita tego jednak nie składa się ani nie wysyła do urzędu skarbowego, wystarczy, że pójdziesz z nim żeby zapłacić zaliczkę lub po prostu zrobisz przelew, a druk zachowasz dla siebie żeby łatwiej Ci było przy rozliczeniu rocznym.
  • Jeżeli w danym miesiącu firma Google przelała Ci pieniądze, to podatek należy rozliczyć do 20 dnia następnego miesiąca. Czyli jeżeli otrzymasz przelew np. 28 stycznia, to do 20 lutego zaliczka na podatek powinna się znaleźć na koncie Twojego urzędu skarbowego.
  • Wyjątek stanowi przelew grudniowy, dla którego nie wypełniasz żadnego druku ani nie wpłacasz zaliczki, rozliczasz się z niego dopiero przy zeznaniu rocznym.

Sposób obliczenia zaliczki

Najłatwiej wyjaśnia się na przykładzie, dlatego załóżmy, że na Twoje konto wpłynęła kwota 256,66zł. Jest to Twój przychód i wpisujesz go w formularzu w polu numer 24.

Następnym krokiem jest obliczenie kosztów uzyskania przychodu. W tym przypadku liczymy je jako zryczałtowane 20%, czyli 0,2*256,66zł daje nam 51,33zł (dokładnie 51,332, ale zaokrąglamy), wpisujemy w pole numer 25.

Uwaga: Od 2009 roku przy umowach zlecenie na kwotę niższą niż 200zł koszty są równe 0, ale w przypadku AdSense taka sytuacja raczej nie wystąpi (biorąc pod uwagę kursy walut i minimalny próg wypłaty).

Mając przychód i koszty obliczamy dochód, jako ich różnicę: 256,66zł - 51,33zł = 205,33zł, wpisujemy go w pola 26 i 30. W ten sposób część C pita masz już gotową:

część c

Przechodzimy teraz do części D - obliczenie należnej zaliczki.

Składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą 0zł (pole 31). Jest to prawdziwe w przypadku, kiedy nie musisz płacić składek do ZUSu bo albo studiujesz i masz mniej niż 26 lat, albo ZUS opłaca Ci pracodawca lub płacisz sobie ten ZUS z innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. W innym przypadku lepiej dowiedz się co zrobić z ZUSem.

Podstawa obliczenia podatku to dochód zaokrąglony do pełnego złotego. Czyli w naszym przypadku będzie to 205zł - pole 32.

Zaliczkę na podatek obliczamy jako 18% podstawy obliczenia podatku, czyli 0,18*205zł = 36,90zł, wpisujemy w pole 33.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne również wynoszą 0zł (pole 34). W tym przypadku w urzędzie skarbowym dowiedziałem się, że mógłbym płacić dobrowolnie składkę zdrowotną, jednak ja tego nie robiłem.

Pozostało nam tylko obliczenie należnej zaliczki. I tutaj uwaga! Formularz jest trochę mylący, gdyż sugeruje, że należy ją zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy, podczas gdy ustawowo wszelkie zaliczki na podatek dochodowy są płacone w pełnych złotych. Należna zaliczka wyniesie więc 37zł. Taką kwotę wpisujesz w pole 35, jest to też ostateczna kwota do zapłaty - pole 41.

część d część f

Twój pit jest już gotowy, teraz tylko wystarczy go podpisać, wpłacić należną zaliczkę i oczekiwać na kolejny przelew od Google.

Zeznanie roczne

Jeżeli natomiast chodzi o zeznanie roczne, to większość osób rozliczających się z AdSensów wypełnia PIT-36, a przychody, koszty i zaliczki wpisuje w części dotyczącej najmu lub dzierżawy.

Kalkulator

Tutaj możesz obliczyć sobie wszystkie wartości potrzebne do wypełnienia pita:

Kwota przelewu:

Przychód Koszty uzyskania Dochód Podstawa obliczenia podatku Zaliczka na podatek Należna zaliczka